Door problemen tijdens de opvoeding kan uw kind onder toezicht gesteld worden of uit huis worden geplaatst. Een ingrijpende gebeurtenis voor u en uw kind. Als civiel jeugdrechtadvocaat in Leiden sta ik minderjarigen en ouders professioneel bij.

Ondertoezichtstelling

Door problemen thuis of op school kan de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg verzoeken om uw kind onder toezicht te stellen. U krijgt een gezinsvoogd die samen met u, als ouders, de problemen rondom de opvoeding van uw kind(eren) zal aanpakken. Meestal blijft uw kind gewoon thuis wonen. Tijdens de zitting over ondertoezichtstelling sta ik u bij als civiel jeugdrechtadvocaat.

Uithuisplaatsing

De Raad voor de Kinderbescherming of Jeugdzorg kan de rechter ook verzoeken uw kind uit huis te plaatsen. Hij of zij wordt geplaatst in een pleeggezin, een gezinshuis of een residentiële instelling. Tijdens een zitting over een uithuisplaatsing kan ik u als ouders bijstaan.

Eén van de spraakmakende zaken van Orbis advocatuur is de zaak van de Hoge Raad (24-06-2011).  De Hoge Raad gaat om in de tot dan toe geldende rechtsleer en bepaalt dat er belang is bij het instellen van een rechtsmiddel tegen een tijdelijke maatregel (uithuisplaatsing) waarvan de geldigheidsduur is verstreken. “Aangenomen moet worden dat aan degene die een rechtsmiddel instelt tegen een tijdelijke maatregel als gevolg waarvan hem zijn vrijheid is ontnomen, zijn procesbelang niet behoort te worden ontzegd op de enkele grond dat de periode waarvoor de maatregel gold inmiddels is verstreken.”

Gesloten jeugdzorg

Uw kind kan, op verzoek van de Raad voor de kinderbescherming of Jeugdzorg, ook in een gesloten instelling worden geplaatst. Dit is de zwaarste vorm van een uithuisplaatsing. Uw kind wordt hierbij van zijn of haar vrijheid beroofd.  Tijdens de zitting voor een gesloten plaatsing kan ik u bijstaan als advocaat.