Als advocaat-mediator onderscheid ik mij door de unieke combinatie van juridische kennis en innerlijke wijsheid. Het belang daarvan heb ik uitgelegd in mijn boek De Menselijke Maat, stap in de cirkel van empathisch leiderschap. Het stelt mij als professional in staat om partners die in een enorme spagaat met elkaar terecht zijn gekomen of dreigen te komen als mensen weer met elkaar te verbinden, zodat zij als ouders in harmonie voor hun kinderen kunnen blijven zorgen. Kortom, het is mijn missie om menselijke relaties te transformeren van “ik tegenover de ander” naar “ik met de ander”.

Innerlijke wijsheid is ook van belang in het bedrijfsleven en in de politiek. Vorig jaar heb ik mijn boek mogen overhandigen aan de minister van rechtsbescherming Franc Weerwind. Afgelopen week had ik een telefonisch onderhoud met hem. Het was heel fijn en bemoedigend om te vernemen dat hij het boek als inspirerend heeft ervaren en het belang ervan voor de politiek onderkende. Mooi ook om te horen dat hij zichzelf ziet als een overheidsdienaar in plaats van overheidsbeslisser, een uitspraak die alleen een empathisch leider toebehoort.

Met mijn boek streef ik ernaar andere mensen en professionals te bemoedigen om de eerlijke blik op zichzelf te vergroten, want je kan niet om jezelf heen als je een ander empathisch wil dienen. Een investering in jezelf is per definitie een investering in de ander.