De letter van de Wet
Het is altijd maar zeer de vraag of een verzoek tot zo’n op het oog kleine voornaamswijziging van Yolanda in Jolanda wordt toegewezen. Verzoeken tot voornaamswijziging zijn casuïstisch: ze verschillen van geval tot geval. De uitkomst is zeer onvoorspelbaar. Vooral ook omdat Yolanda heel lang heeft gewacht met het verzoek om haar naam officieel te laten veranderen. Daarom was het cruciaal om met goede argumenten te komen. Want maatschappelijk gezien hebben we belang bij consistentie van de voornaam voor het maatschappelijk verkeer. Europees rechtelijk is afgesproken dat de Nederlandse staat zich in dit privédomein mag mengen.

Zwaarwegende argumenten
Bij het indienen van het verzoek hebben we aangevoerd dat deze ogenschijnlijk kleine wijziging voor mijn cliënte een wereld van verschil maakt. Dat was ook echt zo. Anders had zij er immers nooit zo’n punt van gemaakt. Zij leed er psychisch onder. Haar officiële naam stond voor haar gevoel mijlen ver af van haar identiteit. Wat ook voor toekenning van de voornaamswijziging in Jolanda pleitte, was dat zij deze naam al in haar tienerjaren had doorgevoerd. Wat natuurlijk ook hielp was dat de nieuwe naam in uitspraak geen verschil maakte, dat er maar één letter veranderde en dat het slechts ging om het zetten ‘van de puntjes op de i’.

In de wolken
De rechtbank heeft de voornaamswijziging toegewezen. De argumentatie daarbij was dat het om een gepaste wijziging ging met een zwaarwichtig belang. Mijn cliënte was in de wolken. Voor haar was het van doorslaggevend belang dat die wijziging erdoor zou komen. Daardoor kan zij nu pas echt gaan leven. Haar partner en kinderen zullen waarschijnlijk nooit weten dat dit gespeeld heeft.