Uitstelgedrag: geen voornemen hebben, maar een afspraak met jezelf maken

In mijn vorige blog heb ik toegezegd nader in te gaan op het fenomeen uitstelgedrag. Er zijn maar weinig mensen die niet geneigd zijn zaken voor zich uit te schuiven. Aan het begin van het nieuwe jaar een interessant fenomeen om eens onder de loep te nemen.

In feite bestaat uitstelgedrag niet, je doet zaken of je doet ze niet. Het gaat om de negatieve gevoelens, die het gevolg zijn van het voor je uitschuiven of laten liggen van zaken.

Voor- en nadelen van uitstelgedrag

Mensen stellen zich vaak gerust met de gedachte “met een beetje geduld komt alles vanzelf weer goed”. Achter uitstelgedrag gaat veel meer schuil dan het enkele geen zin of geen tijd hebben. Dat zijn de excuses aan de oppervlakte. Er zit een schijnbaar voordeel aan het uitstelgedrag en dat is dat je kunt ontsnappen aan de werkelijkheid en aan de dagelijkse verantwoordelijkheid, die je hebt voor jezelf of voor zaken in je leven. Het oppakken van een moeilijke zaak, het beginnen aan een verantwoordelijke functie of taak of het voeren van een lastig gesprek met iemand, ga je uit de weg. Dit uit angst om met jezelf te worden geconfronteerd, bijvoorbeeld om te falen in je werk, in die verantwoordelijke functie of om afgekeurd te worden in het gesprek met de ander.

Het grote nadeel van uitstellen is het schuldgevoel en andere negatieve gevoelens die hierdoor ontstaan en je uit balans brengen. Een ander nadeel is dat je in de vicieuze cirkel terecht komt van niets doen, zodat je een negatief gevoel van eigenwaarde ontwikkelt en  geen zelfvertrouwen opbouwt om jezelf of dingen te veranderen.

Hoe kom je uit de vicieuze cirkel ?

Andere woordkeuze

Door bepaald woordgebruik kun je aan je hersenen een signaal afgeven hoe serieus je de afspraak met jezelf wilt nakomen. Het woord “voornemen” is zelfmisleidend. Je zegt daarmee dat je gaat proberen om het anders te doen. Daarmee geef je jezelf tegelijkertijd een excuus als het niet lukt om daadwerkelijk tot andere daden te komen, want je hebt het immers geprobeerd. Het woord “proberen’ rechtvaardigt achteraf je passiviteit en faciliteert het daardoor ook vooraf. Een andere woordkeuze, zoals “ik ga het doen” heeft een ander mindset tot gevolg. Het is een signaal aan je hersenen, dat je geest en lichaam letterlijk in staat stelt doortastend te werk te gaan.

Jezelf serieus nemen

Verder is van belang hoe serieus je jezelf neemt, beter gezegd hoe waardevol je jezelf acht.  Veel mensen zijn er zeer in bedreven om tijd vrij te maken voor een ander, maar geen tijd voor zichzelf. Als je accepteert wie je bent, sta je jezelf toe om fouten te maken en ben je niet afhankelijk van de mening van een ander. Dit inzicht bevrijd je van de angst om te mislukken of afgekeurd te worden, zodat niets of niemand je kan weerhouden om de uitdagingen in het leven aan te gaan die jij zo graag wilt.

Neem afscheid van de gedachte “op een later moment komt het goed” of “met een beetje geduld wordt alles beter”. Ga het gesprek met jezelf aan en onderzoek wat je daadwerkelijk weerhoudt om in actie te komen.

Wil je meer weten of heb je nog vragen, neem dan contact met me op via info@cirkel-coaching.nl of op telefoonnummer 06-51048496.