Moed en Vertrouwen

Woorden die menigeen in deze tijd als muziek in de oren zullen klinken. Door de intimiderende slagkracht van het corona virus regeren op dit moment angst en onzekerheid.    

In tijden van crisis ontdekken we vaak dat moed en vertrouwen onze redding is. Ze zorgen voor creatief, zelfbewust en doortastend handelen waardoor we innerlijke kracht, energie en hoop ervaren, waardoor we niet opgeven.  

In de corona crisis zitten veel lessen voor de mensheid verborgen. We realiseren ons meer dan eens dat we wereldwijd met elkaar verbonden zijn. Door de opgelegde onderlinge afstand is onze behoefte aan onderlinge verbinding gegroeid. Ingegeven door moed en vertrouwen vinden mensen barmhartige, creatieve en soms zelf geestige manieren om er voor een ander te zijn. Daarnaast wordt ons zelfbewustzijn aangesproken, omdat we worden teruggeworpen op onszelf en onze primaire levensbehoeften. Ons individualistische en materialistische gedrag is een halt toegeroepen, zodat we ook een nieuwe/andere verbinding met onszelf moeten zien te vinden.

Winst

Dit laatste is mijns inziens het grootste winstpunt van de huidige crisis. Na de corona crisis zullen we het vast en zeker het met elkaar gaan hebben over hoe sommige zaken anders moeten. Laat ik hier alvast een voorzet geven.

De belangrijkste les is dat moed en zelfvertrouwen er niet alleen voor zorgen dat we een crisis de baas kunnen worden, maar dat zij  – zoals aangekondigd in mijn vorige blog – voor ieder mens de basis vormen voor het creĂ«ren van een gelukkig, evenwichtig en succesvol leven. In mijn coaching praktijk zie ik veel mensen worstelen met zichzelf en met het leven dat ze leiden. Dit komt omdat ze – ieder op een eigen manier-  zich beperkt of soms zelfs verlamd voelen door gevoelens van angst, tekortschieten en onzekerheid over zichzelf.    Deze gevoelens kunnen, net als bij de corona crisis, worden overwonnen door moed en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Het corona tijdperk met gedwongen rust en thuis zitten, leent zich bij uitstek voor een proces van inkeer en een introspectieve blik op jezelf om deze krachtige eigenschappen tot bloei en/of tot verdere ontwikkeling te laten komen. En als we positief over onszelf denken, doen we dat automatisch over een ander. Dat komt de wereldvrede wel ten goede!

Laten we na het corona tijdperk niet terugvallen in oud gedrag en oude gewoontes, maar  onszelf en elkaar met moed en vertrouwen tegemoet blijven treden. Dan heeft de crisis, ondanks al zijn wreedheid vandaag de dag, de wereld in the end de meest waardevolle les bijgebracht.

Wil je meer weten of heb je nog vragen, neem dan contact met mij op, 06-510 48 496.