Advocaat & advocatencoach
M: 06-51048496  |  T: 071-8200354

Beroep tegen weigering VOG

Als u veroordeeld bent voor een strafbaar feit krijgt u een strafblad. Dit betekent vaak dat u geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt voor uw werk. U kunt in beroep gaan tegen een weigering VOG. Het is zaak dat u zich goed laat adviseren en bijstaan door een advocaat.

VOG aanvragen

Voor sommige banen is een VOG verplicht. Bijvoorbeeld als taxichauffeur of onderwijzer. Bij het aanvragen van een VOG kijkt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) 4 jaar terug in uw gegevens bij justitie. Voor sommige delicten en functies is dit meer dan 4 jaar.

Beroep tegen weigering VOG

Staan er strafbare feiten achter uw naam en vindt het COVOG u niet geschikt voor de baan? Dan krijgt u de VOG niet. Tegen deze beslissing kunt u in bezwaar gaan. Wordt uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Als advocaat ondersteun ik u bij het beroep tegen de weigering van een VOG.

hightrust


Schakel Orbis Advocatuur in voor uw beroep tegen de weigering van een VOG. Neem nu vrijblijvend contact op.

Prof. Mr. M. Wladimiroff

Goede analytische kwaliteiten en de resultaten van haar werk geven blijk van een goed beoordelingsvermogen.

Cases & Quotes >