Een echtscheiding is één van de meest impactvolle gebeurtenissen in iemands leven. Tegelijkertijd komen er veel zakelijke en juridische aspecten aan de orde waarover een beslissing moet worden genomen. Een echtscheiding heeft bijvoorbeeld gevolgen voor uw woning, uw inkomen voor nu en later en het contact met uw kinderen. Juist in deze hechtische periode is het belangrijk dat u niet alleen juridisch adequaat wordt bijgestaan, maar ook een vertrouwenspersoon heeft met wie u kunt klankborden. Orbis Advocatuur kan u dat bieden.
Onder het familierecht vallen onder andere :

  • Echtscheiding
  • Partner- en kinderalimentatie
  • Gezag
  • Omgang
  • Geschillen over de opvoeding en verzorging van de kinderen
  • Vervangende toestemming verhuizing

Naast deze zaken behandel ik ook verzoeken tot voornaams- en achternaamswijziging en zaken op het gebied van afstammingsrecht. Bij dit laatste kunt u denken aan vervangende toestemming erkenning, vernietiging van de erkenning van het ouderschap en gerechtelijke vaststelling van het ouderschap.

Orbis Advocatuur heeft in het rechtsgebiedenregister het volgend rechtsgebied:

  • Personen- en Familierecht: Deze registratie verplicht Orbis advocatuur elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.