Advocaat & advocatencoach
M: 06-51048496  |  T: 071-8200354

Over Orbis & de Cirkel

Waar komt de naam Orbis vandaan?

“Orbis betekent in het Latijn aarde en cirkel. Dit metafoor staat voor een volledige ontwikkeling als mens en als professional. Advocaten kunnen nog meer uit zichzelf halen door in zichzelf als persoon te investeren. Authentieke advocaten hebben een oprecht contact met zichzelf en maken daardoor een oprecht contact met de omgeving.”

Orbis is een unieke naam binnen de advocatuur

“Orbis is een unieke naam, omdat het mijn unieke werkwijze als advocaat en advocatencoach weergeeft.”

Waarom heb je gekozen voor coaching voor advocaten?

“Ik geloof dat groei als advocaat niet alleen zit in een blijvende verdieping in de vak inhoud en de werkprocessen, maar juist ook in reflectie op onszelf als mens en als professional. Mijn invalshoek daarbij is dat groei vanuit kwaliteiten die ons als individu eigen maken, effectief is om nog niet ontdekt potentieel te benutten. Groei vanuit eigenheid. Ik wil graag beschikbaar zijn om advocaten en advocaat-stagiaires in dit proces te begeleiden.”

Wat maakt jou sterk als coach?

“De unieke combinatie van kennis en vaardigheden als advocaat enerzijds en als coach anderzijds, maakt dat ik een waardevolle gesprekspartner ben. Mijn stijl van coaching kenmerkt zich door zowel betrokkenheid, zorgzaamheid, zorgvuldigheid en scherpte, als door warmte, lichtheid en speelsheid.”

Ik ga ook graag met u de dialoog aan.
Bel 071-8200354
of mail naar: info@orbisadvocatuur.nl
voor een vrijblijvende afspraak over rechtszaken.


Voor vragen of een afspraak op het gebied van coaching kunt u mailen naar info@cirkel-coaching.nl


Marie-José Gilsing

Orbis is een metafoor welke staat voor een volledige ontwikkeling als mens en als professional.

Cases & Quotes >