Advocaat & advocatencoach
M: 06-51048496  |  T: 071-8200354

Quote – Prof. Mr M. Wladimiroff

Mr M.J.E. Gilsing is bij mij afgestudeerd in de afstudeerrichting Civiel- en Strafrecht op een doctoraal scriptie over het misbruik met rechtspersonen. Dit werkstuk is gewaardeerd met het cijfer 8,5. Gedurende haar studie heeft Marie-José Gilsing zich onderscheiden als een ijverige en intelligente studente met grote belangstelling voor de toepassing daarvan in de praktijk.

VN-tribunaal voor het voormalige Joegoslavië

Dit belangstelling is in het bijzonder gebleken gedurende de maanden april – december 1995, gedurende welke periode Marie-José Gilsing in het kader van de verdediging van de eerste verdachte voor het VN-tribunaal voor het voormalige Joegoslavië als lid van een select groepje studenten op mijn advocatenkantoor heeft gewerkt.

Marie-José Gilsing is betrokken geweest bij het literatuur onderzoek naar de jurisdictie van het tribunaal en heeft zich in het bijzonder toegelegd op de bestudering van de omvang en inhoud van de delicten onder de jurisdictie van het tribunaal. Daarnaast heeft zij zich met dossier onderzoek bezig gehouden. Marie-José Gilsing heeft de haar toegedeelde werkzaamheden meer dan voortreffelijk vervuld. Zij was betrokken bij het werkoverleg binnen de verdediging en nam actief deel aan de discussie. Zij heeft naar mijn oordeel goede analytische kwaliteiten en de resultaten van haar werk gaven blijk van een goed beoordelingsvermogen.


Marie-José Gilsing is een zeer enthousiaste persoonlijkheid en extravert van aard. Zij is een prettige verschijning en werd door anderen als plezierig in de omgang ervaren.

Naar mijn oordeel heeft Mr Gilsing alle capaciteiten om zich te ontwikkelen tot een goede advocate en ik kan haar dan ook zonder enig voorbehoud aanbevelen.


(’s-Gravenhage, 10 januari 1997)

Prof. Mr M. Wladimiroff

De resultaten van haar werk gaven blijk van een goed beoordelingsvermogen

Cases & Quotes >