Advocaat & advocatencoach
M: 06-51048496  |  T: 071-8200354

Artikel: De interne rechtspositie van de jeugdige binnen de gesloten jeugdzorg.

Juridische nazorg door advocaten geboden?!

In deze bijdrage wordt de interne rechtspositie van de jeugdige binnen de gesloten jeugdzorg besproken. Dit gebeurt aan de hand van de zogenaamde trajectmachtiging die is geregeld in artikel 29w lid6 Wet op de jeugdzorg.

Hoewel de trajectmachtiging de jeugdige de kans biedt om voortijdig de gesloten instelling te verlaten, is de rechtsbescherming onvoldoende gewaarborgd. Het ontbreekt de jeugdige aan adequate vertegenwoordiging van zijn belangen in dit proces en hij is geen gelijkwaardige procespartij met de zorgaanbieder.

Een vergelijking zal worden gemaakt met de externe rechtspositie van de jeugdige ten aanzien van het verzoek tot het verkrijgen van een machtiging tot gesloten plaatsing bij de kinderrechter en met de introductie van de voorwaardelijke machtiging in de nieuwe jeugdwet, die in 2015 in werking zal treden.

Download hier het volledige artikel

(gepubliceerd in FJR)