De vernietigende kracht van het gelijkheidsideaal

In mijn vorige blog heb ik toegezegd een ander gevoel te bespreken waarin je als mens gevangen kan zitten. Veel mensen zitten gevangen in het gevoel dat alles en iedereen altijd gelijk en eerlijk moet zijn. Als kind keken we altijd het eerste naar wat de ander kreeg en of dat net zoveel is wat […]

Niet bezig zijn met waardering krijgen, levert de meeste waardering op!

Maak je eigen gebakken taart! In mijn vorige blog heb ik geschreven dat er een grens bestaat tussen het menselijk verlangen om gewaardeerd te worden door anderen en de zelfondermijnende behoefte om deze waardering te ontvangen. Voor veel mensen draagt het krijgen van een compliment bij aan hun gevoel van eigenwaarde. Het compliment vormt een […]

Eigenwaarde is de sleutel tot succes!

In mijn vorige blog heb ik een voorbeeld gegeven hoe je beperkende gedachten kunt ombuigen naar helpende gedachten. Zo kan de gedachte “ik mag geen fouten maken” vervangen worden door de gedachte “ik moet fouten maken”. De basis voor deze gedachtenverandering is zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen komt voort uit hebben van een gevoel van eigenwaarde. Eigenwaarde betekent […]

“De ervaring is de enige leermeester” Fouten maken moet!

In mijn vorige blog heb ik beloofd uit te leggen welke overtuigingen je in je eigen belang beter kunt vervangen. Dit is door te kijken naar de resultaten van handelen waarmee je niet blij bent, maar die wel een gevolg zijn van je overtuigingen. Een veel voorkomende overtuiging die ik in mijn coachingspraktijk hoor, is […]

De overstap van het automatische moeten naar het unieke willen

In mijn vorige blog heb ik beloofd uit te leggen hoe je de overstap kunt maken van het moeten naar het willen. Overgenomen overtuigingen De bron van het “moeten” ligt besloten in bepaalde overtuigingen, die wij als mens hebben over wie we moeten zijn en over hoe we ons moeten gedragen. Veel van deze overtuigingen […]

Van de stem van het moeten naar de stem van het willen

In deze blog zal ik, zoals beloofd in mijn vorige blog, uitleggen hoe goede voornemens duurzame voornemens worden. Heb je ook dat dwingende stemmetje in je hoofd dat de hele tijd roept “ik moet”. Mensen lopen vaak rond met de overheersende gedachte dat ze van alles moeten. Ik heb het dan niet over de dingen […]

Het creëren van een professionele identiteit vergt verder kijken dan je neus lang is!

Het is door de toenemende concurrentie commercieel gezien belangrijk dat een advocatenkantoor zich onderscheidt ten opzichte van de andere kantoren. Daardoor wordt tegenwoordig meer dan voorheen geïnvesteerd in het ontwikkelen en profileren van een professionele identiteit om daarmee de zichtbaarheid en de kwaliteit van de dienstverlening van het kantoor te vergroten naar de cliënt. Dit […]