Wees niet langer je eigen emotionele slaaf

In mijn vorige blog heb ik aangegeven in te gaan wat het een advocatenkantoor en de medewerkers oplevert als zij meer met zichzelf in verbinding staan.

In advocatenkantoren zoekt men een evenwicht tussen het begeleiden van medewerkers enerzijds en het leren op eigen benen te staan anderzijds. Deze balans kan worden gevonden door het zelfvertrouwen bij medewerkers te vergroten. Veel medewerkers vertrouwen meer en sneller op kennis van buitenaf (wetboek, jurisprudentie, kennis van een collega) dan op kennis van binnenuit (wie je bent en wat je kunt).

Het opbouwen van (meer) zelfvertrouwen wordt geblokkeerd door negatieve gedachten en gevoelens die mensen over zichzelf hebben. Deze gedachten beperken je als mens om te je te ontwikkelen tot wie je werkelijk bent. Je zit als het ware aan je eigen negatieve gedachten vastgeketend, waardoor je in feite een emotionele slaaf van jezelf bent.

De uitdaging is hoe je aan deze tredmolen van negatieve gedachten en gevoelens kunt ontsnappen. Het is belangrijk je te realiseren dat alles begint bij een gedachte die bewust of onbewust bij je leeft. Deze gedachte wordt gevolgd door een emotie waarop je gedrag/handelen afstemt.

Identificeer je niet met je gedachten over wie je bent

Er is een onophoudelijke reeks van dit soort gedachten, bijvoorbeeld “ik ben verlegen”, “ik ben angstig”, “ik ben slecht in schrijven”, “ik ben vergeetachtig”, “ik ben slordig”, ”ik ben langzaam”, “ik ben bazig”, “ik ben oud”, “ik ben moe”. Het gevaar hiervan is dat je je met deze gedachten gaat identificeren, “zo ben ik nu éénmaal”.

De stem van de gedachte “ik ben langzaam” smoort de mogelijkheid om snel en adequaat te handelen in de kiem. De stem “ik ben moe” dempt het verlangen om meer activiteiten te ondernemen. Deze gedachten brengen een ontmoedigende emotie in jezelf teweeg en maken dat je niet tot (anders) handelen komt, passief blijft.

En daarin schuilt tegelijkertijd het voordeel om hieraan vast te houden. Het faciliteert je om gerechtvaardigd niets te doen. Keerzijde van het passief blijven is dat je niet je zelfvertrouwen versterkt. Hierdoor ontwikkel je geen moed en daadkracht als er een beroep wordt gedaan op andere minder ontwikkelde vaardigheden. Als een ander dan niet beschikbaar is, val je terug op jezelf en zonder een back-up van zelfvertrouwen kan dat heel angstig voelen.

Enthousiasme door zelfvertrouwen

Medewerkers met voldoende zelfvertrouwen zullen staan te juichen om in het diepe te mogen springen! Kantoren doen er daarom goed aan medewerkers te faciliteren om in zichzelf als mens te investeren, zodat zij als professional autonomer en onafhankelijk worden en kunnen uitgroeien tot goede ervaren medewerkers.

Je niet meer identificeren met je gedachten, kan door er bewust voor te kiezen niet meer naar deze negatieve stemmen te luisteren en daarmee de gedachten aan je voorbij te laten gaan. Hier steekt vaak uitstelgedrag de kop op, omdat verandering soms moeilijk is. In mijn volgende blog zal ik dieper ingaan op dit uitstelgedrag.

Vragen of meer informatie

Als je nog vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact met me op via info@cirkel-coaching.nl of 06-51048496.