Loyaliteit? “Wat je geeft, krijg je terug”!

Advocatenkantoren ervaren steeds meer verloop onder hun medewerkers en vinden het tegelijkertijd moeilijk om ervaren medewerkers hiervoor terug te krijgen. Het behoud van kwalitatief goed personeel is daarom van groot belang. In deze blog zal ik uitleggen hoe het kantoor medewerkers aan zich kan (ver)binden.

In het woord “verbinden” ligt het woord “binden” besloten. Een binding hebben met elkaar symboliseert het zakelijk karakter van een relatie. Het bestaan van een arbeidscontract zorgt voor een zakelijke binding tussen werkgever en werknemers. Dat levert per definitie nog geen verbinding op. Daar is meer voor nodig.

Verbinding ontstaat door gevoelens van loyaliteit. Het meest sprekende voorbeeld daarvan is de loyaliteit van een kind naar zijn ouders. Een natuurlijke verbinding die door de bloedband ontstaat en bestaat.

In verbinding staan met iemand veronderstelt een zekere mate van emotionele betrokkenheid op de ander. Emotionele betrokkenheid heeft tot gevolg dat je meer beschikbaar bent voor de ander. Het maakt dat de medewerkers ongevraagd net dat stapje extra zetten. De kunst is dus om mensen niet alleen aan het kantoor te binden, maar aan het kantoor te verbinden.

De verbindende schakel

Het gezegde: “wat je geeft, krijg je terug” is een belangrijke verbindende schakel bij het creëren van loyaliteit. Als het kantoor in de medewerkers als mens investeert, hebben de medewerkers het gevoel dat het kantoor in hen vertrouwen heeft en voelt men zich als mens gezien.

Medewerkers die in zichzelf als mens investeren, vergroten hun capaciteiten en daardoor hun persoonlijk rendement als professional. Ze zijn authentieker, blijer en meer in balans. Dit proces binnen kantoor vergroot de teamgeest. De onderlinge verbondenheid zorgt voor een inspirerend werkklimaat en een betere samenwerking. De medewerkers zullen zich in vrijheid blijvend willen verbinden aan het kantoor en een extra bijdrage willen leveren.

Een aanlokkelijk arbeidscontract van een concurrerend kantoor met betere arbeidsvoorwaarden kan daar niet tegen op. Arbeidsvoorwaarden zorgen namelijk niet voor verbinding, maar voor binding en dat kan soms als beperkend en zelfs benauwend worden ervaren.

In mijn volgende blog zal ik dieper ingaan op wat het medewerkers en het kantoor oplevert als medewerkers meer in verbinding staan met zichzelf.