Hoe jouw ego je in de weg kan zitten

In deze blog beschrijf ik – zoals aangekondigd in mijn vorige blog – hoe leven vanuit het ego zich manifesteert in gedrag en handelwijze en het gevaar dat hierin schuilt.

Onnatuurlijk gedrag

Als je leeft vanuit je ego leef je onbewust. Onbewust leven betekent dat je niet bewust bent van het leven en het leven dat ben jijzelf. Je bent niet in contact met jezelf en daarom kan je ook niet vanuit jezelf handelen. In plaats daarvan leef je vanuit je hoofd en de gedachten die je erop nahoudt. Deze gedachten zijn gevormd door de normen en waarden die je van kinds af aan door je omgeving zijn bijgebracht. Je leeft dus als het ware naar de vorm die anderen voor je hebben bedacht en bepaald. Omdat je constant bezig bent te voldoen aan de verwachtingen van de ander, kan je je – zonder dat je het zelf door hebt – onnatuurlijk en onecht gaan gedragen.

Een voorbeeld: van advocaten wordt verwacht dat ze zeker zijn van zichzelf, hun mannetje/vrouwtje staan en geen blad voor de mond nemen. Om aan deze verwachtingen te voldoen, bestaat de neiging een houding aan te nemen die hieraan beantwoordt. In de kern komt deze houding niet voort uit natuurlijk zelfvertrouwen maar uit gespeeld zelfvertrouwen. Je speelt als het ware een rol naar de eigenschappen die aan de beroepsgroep advocatuur worden toegeschreven. Het gevaar bestaat dat je met deze onnatuurlijke houding afstand creëert tussen jezelf en je omgeving en dat doet afbreuk aan het onderlinge contact en de samenwerking zowel binnen als buiten het kantoor.

Superioriteit

Het ego is altijd bezig zijn identiteit naar buiten te versterken. Een veelvoorkomend verschijnsel is “namedropping”. In het contact met de ander wordt terloops de naam genoemd van een belangrijk iemand die je kent. Op deze manier kan je je superieur maken aan de ander door het kunnen benoemen van de band die je hebt met een belangrijk persoon. Een andere manier om je identiteit te versterken is door een ander te bekritiseren en te veroordelen. Door de ander klein te maken, word jij in moreel opzicht groot.

Het gevaar is dat, als het ego zich gekrenkt voelt in zijn superioriteit, gevoelens van angst en woede op de loer liggen. Een goed bedoelde opmerking of advies kan al gauw als kritiek worden opgevat en een overtrokken of ongepaste reactie tot gevolg hebben. Ook dit patroon beschadigt het contact en de samenwerking met de ander.

 

Bevrijding

De manier om je van deze houding en gedragingen te ontdoen, is door je als het ware te bevrijden uit de macht van het ego. Dit kan door op zoek te gaan en contact te maken met je eigen identiteit die vrij is van de stem “hoe heurt het eigenlijk”. In mijn volgende blog “slimmer zijn dan je ego” zal ik hier verder op ingaan.