Het creëren van een professionele identiteit vergt verder kijken dan je neus lang is!

Het is door de toenemende concurrentie commercieel gezien belangrijk dat een advocatenkantoor zich onderscheidt ten opzichte van de andere kantoren. Daardoor wordt tegenwoordig meer dan voorheen geïnvesteerd in het ontwikkelen en profileren van een professionele identiteit om daarmee de zichtbaarheid en de kwaliteit van de dienstverlening van het kantoor te vergroten naar de cliënt.

Dit proces begint met brainstormsessies op – veelal – maatschapsniveau. Het centrale thema is dan waar het kantoor voor staat en waar het in de toekomst strategisch gezien naar toe wil. Het marktsegment en/of de doelgroep van het kantoor zijn veelal duidelijk in kaart gebracht. Kantoren staan tegenwoordig meer stil bij het krijgen van een antwoord op de vraag of de eerder geformuleerde missie en visie nog voldoende aansluit op de dienstverlening naar de cliënt. Met de missie en visie wordt de professionele identiteit van het kantoor uitgedragen met het doel de potentiële cliënt aan te spreken. Hierbij wordt benadrukt dat de dienstverlening persoonlijk is en dat er in teamverband met de cliënt wordt samengewerkt. In de kern wil het kantoor duidelijk maken dat de cliënt met inlevingsvermogen wordt bijgestaan.

Een zeer te begrijpen en toe te juichen ontwikkeling, want uit marktonderzoek blijkt – en dat is ook mijn eigen ervaring als advocaat – dat cliënten tegenwoordig meer afgaan op het contact dat ze met de advocaat ervaren dan op zijn of haar vakinhoudelijke kwaliteit. De cliënt verlangt naar inlevingsvermogen en wil echtheid en vertrouwen voelen. Het wordt dus essentieel voor advocaten om naast hun juridische expertise tegelijkertijd vanuit hun identiteit en authenticiteit te werken om cliënten aan het kantoor te kunnen binden.

Een professionele identiteit ontwikkel je niet van de ene op de andere dag, omdat het nauw verbonden is met wie je als mens bent, met je persoonlijke identiteit dus. Als de maatschap  na een aantal sessies een passende professionele identiteit heeft kunnen formuleren, ontstaat vervolgens de vraag hoe het kantoor de medewerkers in beweging krijgt om de gevonden kantooridentiteit uit te dragen. Het helpt de medewerkers als ze hierbij door het kantoor worden gefaciliteerd om zichzelf beter te gaan leren kennen. Want mensen die zichzelf beter kennen, kunnen meer vanuit hun authenticiteit gaan werken. Als je een stevige verbinding voelt met jezelf, voel je een stevigere verbinding met je omgeving. Daardoor ontstaat het gevoel van echtheid en vertrouwen in de dienstverlening waar de cliënt naar verlangd en dat wordt gewaardeerd.

Voor een bredere blik op onszelf is het belangrijk om te reflecteren op wie we zijn en in ons aanwezig potentieel. Het is belangrijk dat je daarbij wordt gespiegeld en ondersteund door een integere professional, omdat we zelf niet verder kunnen kijken dan het puntje van onze neus. Kortom, voor het daadwerkelijk effectueren van een professionele identiteit is het noodzakelijk dat we verder kijken dan onze neus lang is!