Eigenwaarde is de sleutel tot succes!

In mijn vorige blog heb ik een voorbeeld gegeven hoe je beperkende gedachten kunt ombuigen naar helpende gedachten. Zo kan de gedachte “ik mag geen fouten maken” vervangen worden door de gedachte “ik moet fouten maken”. De basis voor deze gedachtenverandering is zelfvertrouwen.

1-orbis

Zelfvertrouwen komt voort uit hebben van een gevoel van eigenwaarde. Eigenwaarde betekent dat je jezelf kunt waarderen om wie je bent en wat je doet. Je kent je sterke kwaliteiten en je accepteert je minder sterke kwaliteiten. Je bent zelfbewust en niet afhankelijk van de waardering van een ander om te weten en te voelen dat je er als mens toe doet.

Vertrouw op jezelf in plaats van op een ander
In onze opvoeding als kind en later als volwassenen wordt ons bewust en onbewust geleerd dat we vooral moeten vertrouwen op een ander en niet op onszelf. We leren dat we pas succesvol zijn als we door een ander worden gewaardeerd wanneer we voldoen aan de norm van die ander. Als kind krijgen we waardering van onze ouders als beloning voor goed gedrag. Op scholen, kerkelijke instituties en sportverenigingen is conformiteit de norm en worden individualiteit en onafhankelijkheid niet snel op prijs gesteld.

2-orbis

De daadwerkelijke sleutel tot succes is niet meer afhankelijk te zijn van de goedkeuring en de waardering van anderen. Gewaardeerd willen worden is op zichzelf menselijk en voelt fijn en is dus niet verkeerd. Jezelf verloochenen vanuit de behoefte om waardering te krijgen, is wel ongezond. Door je los te maken van de waardering van de ander, maak je je los van de overtuiging van die ander. Je kunt je eigen overtuiging over je wie je wil zijn en wat je wil bereiken daarvoor in de plaats stellen. Hierdoor ervaar je meer in balans in wat je vindt met je hoofd en wat je voelt met je hart.

Zelfondermijnend gedrag
Je kunt jezelf meer waarderen door zelfwaardering ondermijnend gedrag onder de loep te nemen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: je standpunt wijzigen of van overtuiging veranderen, omdat iemand tekenen van afkeuring vertoont; je gedeprimeerd of angstig voelen als iemand het niet met je eens is; je beledigd of gekleineerd voelen wanneer iemand iets verkondigt wat lijnrecht tegen jouw gevoelens ingaat; karweitjes voor iemand opknappen en er de pest in hebben omdat je geen nee hebt durven te zeggen; je telkens en overal verontschuldigen en sorry zeggen; iets zeggen dat je niet meent om te voorkomen dat iemand je niet mag.

Het eigen maken van zelfwaarderend gedrag
Een factor die voor veel mensen de behoefte aan waardering in stand houdt, is de angst om  verantwoordelijkheid te nemen voor je leven en daarvoor veranderingen door te voeren en de benodigde risico’s te nemen. In mijn volgende blog zal ik uitleggen hoe je de behoefte aan het zoeken naar waardering kan verminderen en je zelfwaarderend gedrag kan eigen maken.