De parel van de balie

Op 25 september 2018 was ik aanwezig op het Eeuwcongres van het Advocatenblad. Uit het Imago-onderzoek advocatuur, dat tijdens de opening van het congres werd besproken, blijkt dat de cliënt (particulier en mkb) op zoek is naar een betaalbare en empatische specialist. De cliënt vindt de advocaat te duur en ervaart een gebrek aan inlevingsvermogen.

Tijdens de middag is er veel nuttige informatie gegeven over het gebruik van social media, de inzet van review sites, het innoveren van business-modellen en van de opkomst van legal-tech. De dag werd afgesloten met het uitreiken van “de parel van de balie” aan één van de vijf hiervoor genomineerde advocaten. De week daarop bezocht ik een congres in Doorn, “De zaak op orde”. Beide congressen waren zeer inspirerend als het gaat om innovatie binnen de advocatuur. Het aspect empathie bleef helaas wat onderbelicht.

De advocatuur binnenste buiten gekeerd
Door afgenomen cliëntloyaliteit wordt het commercieel noodzakelijk onze dienstverlening te innoveren. Hoe bind je cliënten aan het kantoor ? Inlevingsvermogen is het sleutelwoord. Inlevingsvermogen veronderstelt het vermogen om jezelf en je eigen gevoelens goed te kennen. Hoe sterker de binding met jezelf, hoe sterker de binding met je omgeving.

De advocatuur legt de nadruk bij het vinden van oplossingen op de buitenkant en minder op de binnenkant. Marktonderzoek wijst nu uit dat cliënten ook graag een verandering naar binnen zien. Authentieke advocaten hebben volgens hen de toekomst.

Mijns inziens is er schroom binnen de advocatuur om zich binnenste buiten te keren. Schroom wordt vaak veroorzaakt door angst voor het onbekende. Wat ga je verliezen en tegenkomen als je op jezelf reflecteert ? Laten we vertrouwen ontlenen aan de vijf genomineerden voor de parel van de balie. Wat zij namelijk met elkaar gemeen hebben, is een gevoel van strijdlustigheid en rechtvaardigheid. Inlevingsvermogen vormt de basis voor het hebben van deze prachtige eigenschappen. Kortom, het vergroten van ons zelfbewustzijn zorgt ervoor dat de parel in ons allen nog meer wordt ontwaakt.

In mijn volgende blog zal ik ingaan op de afgenomen werknemers-loyaliteit die tegenwoordig door veel kantoren wordt ervaren.