De overstap van het automatische moeten naar het unieke willen

In mijn vorige blog heb ik beloofd uit te leggen hoe je de overstap kunt maken van het moeten naar het willen.

blogfoto-1

Overgenomen overtuigingen

De bron van het “moeten” ligt besloten in bepaalde overtuigingen, die wij als mens hebben over wie we moeten zijn en over hoe we ons moeten gedragen. Veel van deze overtuigingen zijn ons als kind direct of indirect ingegeven door onze ouders, door school en voor sommigen ook door de kerk of andere instituties. Deze opgelegde overtuigingen hebben we als juiste overtuigingen overgenomen en hieruit volgen automatische gedachten waarop wij ons gedrag afstemmen. De overgenomen overtuigingen kunnen ons beperken in onze groei en ontwikkeling tot de mens die we echt zijn. Om daadwerkelijk en blijvend te kunnen veranderen en steeds meer vanuit onszelf te leven, zullen we bij onszelf te rade moeten gaan welke overtuigingen we er op nahouden. Door hier uitdrukkelijk bij stil te gaan staan, kunnen we het automatisme van ons denken en daarop afgestemde gedrag doorbreken door zelf te kiezen welke overtuigingen voor ons positief zijn en welke we beter kunnen vervangen.

Het ontwikkelen van persoonlijke overtuigingen

In mijn coachingspraktijk merk ik dat mensen de neiging hebben vast te houden aan bepaalde overtuigingen en gedachten, omdat het ze ongemerkt iets oplevert waaraan ze gewend zijn en dat daarom (blijven) doen. Het onder ogen durven te zien dat het verlangen hoe je wil zijn niet strookt met de gedachten en overtuigingen die je er jarenlang op na hebt gehouden, kan confronterend zijn. Het vergt moed om van die ingeslepen gewoontes afscheid te nemen en de onbekende weg in te slaan. Tegelijkertijd staat het vasthouden aan deze beperkende overtuigingen je in de weg om veranderingen door te voeren, die je graag zou willen. Want als je steeds op dezelfde manier blijft denken en je blijft gedragen, zullen de gevolgen en resultaten ook steeds dezelfde zijn.

blogfoto-2

Door telkens bewust stil te staan of de overtuiging waarnaar je altijd grotendeels onbewust hebt geleefd ook aansluit bij wat je zelf als individu wilt, vergroot dat je zelfbewustzijn. Het is alsof je het zaadje van je wens (het willen) steeds water geeft, zodat het kan ontkiemen en groeien. Dit ontkiemingsproces maakt dat je steeds beter weet wie je bent, wat bij je past en wat je wilt. Leven vanuit wat je wilt, geeft energie en kracht en daarmee een veel stevigere basis in jezelf, zodat je als mens authentiek, evenwichtig en ook gelukkiger wordt.

Het is dus de kunst om het vertrouwde spoorboekje los te laten en om zelf je route te gaan bepalen. Met andere woorden, stap niet meer elke dag automatisch in de sneltrein naar Groningen als je eigenlijk diep van binnen voelt liever met de stoptrein naar Zeeland te willen gaan om daar te doen wat je het liefst wil doen.

Volgende blog

In mijn volgende blog zal ik uitleggen hoe je kunt bepalen welke overtuigingen je in je eigen belang het beste kan vervangen. Dat zijn de resultaten van je handelen waar je niet blij mee bent, maar die het gevolg zijn van je overtuigingen.