“De ervaring is de enige leermeester” Fouten maken moet!

1
In mijn vorige blog heb ik beloofd uit te leggen welke overtuigingen je in je eigen belang beter kunt vervangen. Dit is door te kijken naar de resultaten van handelen waarmee je niet blij bent, maar die wel een gevolg zijn van je overtuigingen.

Een veel voorkomende overtuiging die ik in mijn coachingspraktijk hoor, is dat mensen  zichzelf niet goed genoeg vinden. Deze overtuiging is de leverancier voor het hebben van allerlei negatieve gedachten over zichzelf, zoals “ik kan dit niet”, “het zal wel weer niet lukken”, “hij of zij kan dit beter”, “ik moet altijd beschikbaar/bereikbaar zijn”, “hij of zij zal het wel niets vinden”, “ik werk niet hard genoeg”, “ik ben niet aardig genoeg”, “ik begrijp het niet snel genoeg”, “ik ben dom”,  “ik val straks door de mand, omdat ik niet alles weet”, “ik mag geen fouten maken”, enz, enz.

Zo kunnen de beangstigende gedachten “ik mag geen fouten maken” en “ik val straks door de mand, omdat ik niet alles weet” je ertoe aanzetten dat je je overmatig gaat voorbereiden op een bespreking of zitting. Dat lijkt een efficiënte reactie, maar dat is het niet. Het leidt in feite tot tijdsverlies, want verstandelijk weet je dat je op voorhand niet alles kunt en behoort te weten en dat niemand foutloos is. Bovendien zorgen deze gedachten voor een onrustig en onzeker gevoel, omdat je daardoor nooit het idee hebt klaar te zijn met je voorbereiding. Dit knagende onzekere gevoel kan op den duur verlammend en uitputtend zijn. Veel advocaten die ik coach, geven aan hier last van te hebben.

Het is belangrijk om erbij stil te staan dat dit onzekere gevoel ontstaat uit de overtuiging om niet goed genoeg te zijn in de ogen van anderen. Het komt voort uit het niet durven te vertrouwen op wie jezelf bent en de capaciteiten die je in huis hebt. Het is dus een gebrek aan zelfvertrouwen en zelfwaardering, die leiden tot dit irrealistische en inefficiënte gedrag.

Verander je gedachten

2
Om dit proces te keren helpt het om je te realiseren dat het veranderen van het gedrag en het gevoel begint bij het veranderen van de gedachten die je over jezelf hebt. Niemand anders dan jijzelf kan bepalen welke gedachten je erop nahoudt en je hebt dus het heft in eigen handen om voor deze angstige gedachten andere geruststellende gedachten in de plaats te stellen.

Dat betekent dat je tegenover de gedachte “ik val straks door de mand als ik iets niet weet” de gedachten kan stellen “ik vertrouw op mezelf en op de in mij aanwezige kennis/capaciteiten en wat ik nog niet weet, kan ik uitzoeken, mij eigen kan maken”.  Tegenover de gedachte “ik mag geen fouten maken” kan je de gedachte stellen “ik ben ok, ook als ik fouten maak, want door het maken van fouten kan ik mezelf ontwikkelen” of zelfs de gedachte “ik moet fouten maken, want anders kan ik niet leren”.

Het gaat in de kern om de angstige gedachten over jezelf te vervangen door liefdevolle gedachten over jezelf. Angst verlamt, zelfwaardering en eigenliefde geven houvast en zelfvertrouwen. Het stelt in je staat om eigenaarschap te krijgen over je gedachten, je gevoelens en je gedrag. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor hoe je je voelt en niemand anders. Dat levert het bevrijdende gevoel op dat je zelf aan het roer staat van je leven en je dus niet afhankelijk hoeft te zijn van de goedkeuring van anderen. Dus sta je zelf toe fouten te maken, het brengt je zo veel verder!

Mondriaan heeft dit voor zichzelf prachtig verwoord: “mijn ervaring was mijn enige leermeester”.