Dankzij grenzen, ervaar je ruimte, rust en stabiliteit!

Advocaten zijn professionals die bij uitstek zijn geschikt om voor hun mening op te komen. Van nature hebben wij vaak al – meer dan een gemiddeld ander mens – een grote mate van assertiviteit en dit vermogen ontwikkelen we gaandeweg onze loopbaan steeds verder. Ons vak dwingt ons ertoe scherp en kritisch, maar vooral mondig te zijn. De meeste van ons vinden dat ook een mooi aspect aan ons werk, het is ons sterke punt.

Opmerkelijk verschil
Hoe opmerkelijk is het dan ook het verschil te zien tussen de professionele assertiviteit en de persoonlijke assertiviteit. Want advocaten zijn meesters in het opkomen voor de belangen van een ander, maar kunnen nog veel leren als het gaat om goed voor zichzelf te zorgen.

Druk
Advocaten staan permanent onder druk. Er is druk vanuit de cliënt (snelheid leveren), druk vanuit kantoor (voldoende omzet behalen) en vanuit de Rechtbank (kwaliteit leveren). Van advocaten wordt verwacht dat ze met deze (werk) druk kunnen omgaan, terwijl tegelijkertijd steeds meer naar buiten komt dat advocaten ermee worstelen om tijdens hun loopbaan in evenwicht te blijven. Er wordt in het vaknieuws vaker over geschreven, waarbij sommige advocaten openhartig hun ervaringen hebben gedeeld.

Jezelf innoveren
Tijdelijk afstand nemen van je werk is een uitkomst, maar zorgt niet voor een blijvende oplossing om in balans te komen en te blijven. Om dat te bereiken is het nodig om op jezelf te reflecteren. De neiging bestaat om daarbij vooral de focus te leggen op valkuilen en ervaren tekortkomingen. Er kan veel meer resultaat worden bereikt als je je aandacht richt op je sterke punten en deze verder gaat ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat wie zijn sterke punten ontwikkelt, veel meer bevlogen is, meer tevreden is en hogere prestaties haalt. Je talenten vormen dus tegelijkertijd de ingang om jezelf te innoveren.

Rust en stabiliteit
Advocaten die zichzelf als mens beter kennen, komen meer in hun eigen kracht te staan. Zij ervaren tegelijkertijd dat zij beter zicht krijgen op hun eigen grenzen en dat zij beter in staat zijn om met deze grenzen om te gaan. Dankzij de grenzen ontstaat er niet alleen ruimte, maar ook rust en stabiliteit. Dat komt niet alleen de individuele advocaat ten goede, maar is in het voordeel van het kantoor en niet in de laatste plaats van de cliënt.