Bewust en onbewust leven, uit welk vaatje tap jij ?

In mijn vorige blog heb ik beloofd het verschil uit te leggen tussen leven vanuit je verstand en leven vanuit je bewustzijn.

Leven vanuit je verstand

Als je leeft vanuit je verstand, verbind jij je zelfbeeld (identificatie) als persoon aan gedachten die je hebt en de dingen die er in je leven zijn. Je identificeert jezelf bijvoorbeeld met je rol als vader, moeder, echtgenoot. Je kan je ook identificeren met je bezit, je lichaam, met je beroep of verzamelde kennis. Er zijn ook mensen die zich identificeren met de herinneringen uit het verleden. De aanzwengelende motor achter dit proces is het ego, dat continue bezig is om zijn identiteit naar buiten te versterken. Ego is dus identificatie met vorm.

De vorm-identificatie gaat daarbij gepaard met gedachten en overtuigingen over wat goed en slecht is. Veel mensen worden inmiddels beheerst door dwangmatig denken en de daarbij behorende emoties. Ze leven van ’s-ochtends vroeg tot ’s-avonds laat met een onophoudelijke stroom aan gedachten. Het verstand heeft als het ware bezit van ze genomen.

Leven vanuit bewustzijn

Leven vanuit je bewustzijn betekent dat je de identificatie met de vorm waarin je leven zich ontvouwt, opgeeft. Voor sommigen gebeurt dit op het moment dat ze door een ingrijpende gebeurtenis hun bezit, hun status/maatschappelijke positie of hun kinderen of echtgenoot kwijtraken. Hierdoor wordt hun besef bevrijd uit de relatie met vorm en ervaren ze dat zonder deze vorm er alleen het “Zijn” is in het huidige moment, een vormloze identiteit. De ontkoppeling met gedachten over goed en slecht die daarop volgt, brengt rust en vrede in jezelf.

Wat is het belang voor ons werk als professional ?

Zelfbewuste mensen hebben een goed en positief contact met zichzelf. Zij leven vanuit een gevoel van innerlijke vrede en rust. Veranderingen en invloeden van buitenaf brengen hen niet uit balans, omdat ze veel makkelijker accepteren dat dit onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het leven.

Doordat ze leven vanuit hun eigen kern, kunnen ze makkelijker meebewegen met de veranderingen die zich voordoen en zijn zij beter opgewassen tegen de veranderende eisen die aan hen als mens en als professional worden gesteld. In roerige tijden behouden ze focus en hebben ze tegelijkertijd een alertheid ontwikkeld om adequaat op uiterlijke omstandigheden te reageren. Hun innerlijke balans maakt dat ze buitengewoon flexibel en effectief in het dagelijks leven kunnen acteren.

In mijn volgende blog ga ik dieper in op hoe leven vanuit het ego zich manifesteert in gedrag en handelswijze.