Alle berichten van orbis

Wees niet langer je eigen emotionele slaaf

In mijn vorige blog heb ik aangegeven in te gaan wat het een advocatenkantoor en de medewerkers oplevert als zij meer met zichzelf in verbinding staan. In advocatenkantoren zoekt men een evenwicht tussen het begeleiden van medewerkers enerzijds en het leren op eigen benen te staan anderzijds. Deze balans kan worden gevonden door het zelfvertrouwen […]

Lees verder

Loyaliteit? “Wat je geeft, krijg je terug”!

Advocatenkantoren ervaren steeds meer verloop onder hun medewerkers en vinden het tegelijkertijd moeilijk om ervaren medewerkers hiervoor terug te krijgen. Het behoud van kwalitatief goed personeel is daarom van groot belang. In deze blog zal ik uitleggen hoe het kantoor medewerkers aan zich kan (ver)binden. In het woord “verbinden” ligt het woord “binden” besloten. Een […]

Lees verder

De parel van de balie

Op 25 september 2018 was ik aanwezig op het Eeuwcongres van het Advocatenblad. Uit het Imago-onderzoek advocatuur, dat tijdens de opening van het congres werd besproken, blijkt dat de cliënt (particulier en mkb) op zoek is naar een betaalbare en empatische specialist. De cliënt vindt de advocaat te duur en ervaart een gebrek aan inlevingsvermogen. […]

Lees verder

De vernietigende kracht van het gelijkheidsideaal

In mijn vorige blog heb ik toegezegd een ander gevoel te bespreken waarin je als mens gevangen kan zitten. Veel mensen zitten gevangen in het gevoel dat alles en iedereen altijd gelijk en eerlijk moet zijn. Als kind keken we altijd het eerste naar wat de ander kreeg en of dat net zoveel is wat […]

Lees verder

Niet bezig zijn met waardering krijgen, levert de meeste waardering op!

Maak je eigen gebakken taart! In mijn vorige blog heb ik geschreven dat er een grens bestaat tussen het menselijk verlangen om gewaardeerd te worden door anderen en de zelfondermijnende behoefte om deze waardering te ontvangen. Voor veel mensen draagt het krijgen van een compliment bij aan hun gevoel van eigenwaarde. Het compliment vormt een […]

Lees verder

Eigenwaarde is de sleutel tot succes!

In mijn vorige blog heb ik een voorbeeld gegeven hoe je beperkende gedachten kunt ombuigen naar helpende gedachten. Zo kan de gedachte “ik mag geen fouten maken” vervangen worden door de gedachte “ik moet fouten maken”. De basis voor deze gedachtenverandering is zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen komt voort uit hebben van een gevoel van eigenwaarde. Eigenwaarde betekent […]

Lees verder

“De ervaring is de enige leermeester” Fouten maken moet!

In mijn vorige blog heb ik beloofd uit te leggen welke overtuigingen je in je eigen belang beter kunt vervangen. Dit is door te kijken naar de resultaten van handelen waarmee je niet blij bent, maar die wel een gevolg zijn van je overtuigingen. Een veel voorkomende overtuiging die ik in mijn coachingspraktijk hoor, is […]

Lees verder

De overstap van het automatische moeten naar het unieke willen

In mijn vorige blog heb ik beloofd uit te leggen hoe je de overstap kunt maken van het moeten naar het willen. Overgenomen overtuigingen De bron van het “moeten” ligt besloten in bepaalde overtuigingen, die wij als mens hebben over wie we moeten zijn en over hoe we ons moeten gedragen. Veel van deze overtuigingen […]

Lees verder